MVDr. Romana Průchová

hlavní veterinární lékařka, majitelka kliniky

+420 721 001 234


Po studiu na Střední odborné škole veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích pokračovala ve stejném oboru na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (VFU).

Během studia vykonávala praxi a odbornou činnost na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, u MVDr. Zdeňka Fialy, MVDr. Pavla Jahody, MVDr. Tomáše Krejčíře, na veterinárních klinikách v Praze a Brně.

Absolvovala mnoho seminářů a workshopů, ve vzdělávání dále pokračuje – například v uplynulém roce absolvovala 5 školení v dotaci 8 dní.

Paní doktorka se dobře dorozumí anglicky, ostatně komunikuje i s kolegy z jiných zemí.

Úzce spolupracuje s několika odborníky v oboru. Spolupráce probíhá v několika rovinách – například konzultace při řešení komplikovanějších či specifických případů či účast externích lékařů při operacích.

Paní doktorka je absolventka dermatologických a oftalmologických kurzů. Absolventka kurzů TTA rapid a porus TTA. Členkou dermatologické sekce a chirurgické sekce ČAVLMZ (odkaz na cavlmz.cz).

Hlavním zájmem je dermatologie malých zvířat (problémy s kůží a zvukovodem čtyřnohých miláčků).

Na klinice je přítomna obvykle v pondělí a úterý v čase 9.30-12 a 14-18, ve středu v 9.30-12 a 15-18.