EKO

Myslíme zeleně, jednáme zeleně.


Zde prezentujeme informace o tom, jak se snažíme minimalizovat negativní dopad našich aktivit na životní prostředí či jak dokonce vytváříme dopad pozitivní. Můžete si přečíst a prohlédnout si, jak minimalizujeme a třídíme odpad, k našemu provozu využíváme pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů, přesedláváme ze spalovacích aut na elektromobil(y) či jak v rámci naší vedlejší činnosti ukazujeme ostatním možnosti zeleného investování.

minimalizace netříděného odpadu

redukce negativního vlivu


Reduce - Reuse - Recycle: Nejde jen o třídění odpadu, o odpad se zajímáme mnohem dříve.

Reduce (předcházení vzniku odpadu): Snažíme se například ovlivnit naše dodavatele, aby snížili objem obalového materiálu, zejména plastového.

Reuse (znovupoužití): Některé odpady využíváme znovu. Například plastové sáčky, ve kterých dostáváme některé léky od dodavatelů, předáváme dál klientům jako odnosové sáčky na léky. Nebo upravené kartonové obaly využíváme jako podestýlku pro hospitalizované pacienty.

Recycle (netřeba překládat): Odpady třídíme ve velké míře. Papír, plast, plastové fólie, PET, EPS, sklo bílé a barevné, hliníkové obaly, kovy, elektronika. Dále zbývá nevytříditelný odpad, často znečištěný a odpad infekční.

elektřina z obnovitelných zdrojů

redukce negativního vlivu


Na střeše veteriny a na sousedním domě jsou umístěné fotovoltaické panely, které v ročním úhrnu poskytují takřka všechnu elektřinu nutnou pro provoz obou domů včetně veteriny, jde tedy o elektrickou mikrosíť. Pokud zrovna nedokážeme elektřinu sami vyrobit a baterie již máme vybité, pak elektřinu nakupujeme z obnovitelných zdrojů od dodavatele energií. Ročně tyto panely uspoří zhruba 9 tun uhlí, které by jinak musely být spáleny v českých tepelných elektrárnách.

elektromobil

redukce negativního vlivu


Každý rok najezdíme automobily mnoho kilometrů. Ať už za našimi pacienty, za nákupy, na školení, s odpady. Abychom redukovali dopady z naší dopravy, rozhodli jsme se v roce 2020 pořídit si namísto jednoho benzínového vozu elektromobil BMW i3, se kterým se snažíme urazit co největší část nutných kilometrů - na krátké vzdálenosti za pacienty i napříč republikou za školeními.

zelené investice

pozitivní dopad

776578372


Veterina působí okrajově jako tipař v projektu Zelené investice. Cílem tohoto projektu je nabídnout českým investorům ucelený přístup k možnostem odpovědného investování se zaměřením na investice do tzv. zelených investic - obvykle do podílových fondů investujících do fotovoltaických, větrných a jiných bezemisních elektráren či do akciových fondů zaměřených na společnosti z oblasti úpravy vody, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů či z oblasti udržitelného zemědělství.