EKO

Myslíme zeleně, jednáme zeleně.


Zde prezentujeme informace o tom, jak se snažíme minimalizovat negativní dopad našich aktivit na životní prostředí či jak dokonce vytváříme dopad pozitivní. Můžete si přečíst a prohlédnout si, jak minimalizujeme a třídíme odpad, k našemu provozu využíváme pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů, přesedláváme ze spalovacích aut na elektromobil(y) či jak v rámci naší vedlejší činnosti ukazujeme ostatním možnosti zeleného investování.

minimalizace netříděného odpadu

redukce negativního vlivu


Reduce - Reuse - Recycle: Nejde jen o třídění odpadu, o odpad se zajímáme mnohem dříve.

Reduce (předcházení vzniku odpadu): Snažíme se například ovlivnit naše dodavatele, aby snížili objem obalového materiálu, zejména plastového.

Reuse (znovupoužití): Některé odpady využíváme znovu. Například plastové sáčky, ve kterých dostáváme některé léky od dodavatelů, předáváme dál klientům jako odnosové sáčky na léky. Nebo upravené kartonové obaly využíváme jako podestýlku pro hospitalizované pacienty.

Recycle (netřeba překládat): Odpady třídíme ve velké míře. Papír, plast, plastové fólie, PET, EPS, sklo bílé a barevné, hliníkové obaly, kovy, elektronika. Dále zbývá nevytříditelný odpad, často znečištěný a odpad infekční.

elektřina z obnovitelných zdrojů

redukce negativního vlivu


Na střeše veteriny a na sousedním domě jsou umístěné fotovoltaické panely, které v ročním úhrnu poskytují takřka všechnu elektřinu nutnou pro provoz obou domů včetně veteriny, jde tedy o elektrickou mikrosíť. Pokud zrovna nedokážeme elektřinu sami vyrobit a baterie již máme vybité, pak elektřinu nakupujeme z obnovitelných zdrojů od dodavatele energií. Ročně tyto panely uspoří zhruba 9 tun uhlí, které by jinak musely být spáleny v českých tepelných elektrárnách.

elektromobil

redukce negativního vlivu


Každý rok najezdíme automobily mnoho kilometrů. Ať už za našimi pacienty, za nákupy, na školení, s odpady. Abychom redukovali dopady z naší dopravy, rozhodli jsme se pořídit si namísto jednoho benzínového vozu elektromobil, se kterým se snažíme urazit co největší část nutných kilometrů. Elektromobil jsme pořídili s pomocí dotace: název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost; název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Veterina u kostela s.r.o.; název žadatele: Veterina u kostela s.r.o.; termín realizace: 08/2020-08/2023; způsobilé výdaje: 413 675,96; dotace: 310 256,97; popis projektu: Pořízení 1 elektromobilu typu BEV (battery electric vehicle) střední třídy. V rámci projektu bylo vyřazeno vozidlo s konvenčním pohonem a byla pořízena nabíjecí stanice typu wallbox. Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti Veterina u kostela s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. Dílčím cílem je i popularizace elektromobility. Za první rok jsme s elektromobilem najeli za služebními povinnostmi skoro 25 tisíc kilometrů, Zejména po Českých Budějovicích a okolí, při rozvozu krmiv a léků našim klientům, při odvozu odpadů a nákupech spotřebního materiálu. Vzhledem ke covidové situaci a úbytku nabídek školení jsme absolvovali méně cest za vzděláním, ale i na těchto delších trasách (Brno, Hradec Králové) se tento vůz s poměrně malým dojezdem (reálně 250 km) zcela osvědčil. I díky nabitým zkušenostem si jsme jistí, že každý další pořízený vůz bude na elektřinu, s dotací či bez. Při našich cestách jsme se setkali se zájmem a dotazy na praktické zkušenosti s provozem elektromobilu a jsme si jisti, že několik klientů za své příští auto zvolí elektromobil. Fotografie realizovaného projektu:

zelené investice

pozitivní dopad

776578372


Veterina působí okrajově jako tipař v projektu Zelené investice. Cílem tohoto projektu je nabídnout českým investorům ucelený přístup k možnostem odpovědného investování se zaměřením na investice do tzv. zelených investic - obvykle do podílových fondů investujících do fotovoltaických, větrných a jiných bezemisních elektráren či do akciových fondů zaměřených na společnosti z oblasti úpravy vody, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů či z oblasti udržitelného zemědělství.